EBK SOFT

HỆ THỐNG EBK NHÚNG

Bước 1. Đăng ký

- Đăng ký tài khoản tại https://id.ebk.vn/account/register
- Yêu cầu kích hoạt API nhúng bằng cách gửi email đến info@ebksoft.com hoặc hotline: 0949 170 012
- Hỗ trợ kỹ thuật skype: ducngo89
- Trang web demo: http://ebk.vn/search-box

Bước 2. Khai báo các đường dẫn và nhúng các thẻ html

Copy nội dung của từng ô chứa nội dung nhúng và dán vào nơi mà trang web muốn hiển thị.
Lưu ý: Không được phép để các thẻ nhúng này trong cùng 1 trang

Khung tìm vé
Trang danh sách vé
Trang thông tin khách hàng
Trang hoàn tất
Vé rẻ trong tháng

Bước 3. Nhúng mã javascript vào trang web của bạn

Copy nội dung ở ô này và dán vào cuối trang, nơi mà trang web muốn hiển thị nội dung nhúng.
Lưu ý: 1 trang không được phép chứa 2 mã nhúng này